نقش و جایگاه طب الابدان بر طب النفوس
64 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: داور
دانشگاه: مرکز تخصصی اخلاق قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : روح الله سلطانی
بدن انسان همواره یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در انسان شناسی است. ارتباط بدن انسان با اخلاق و رفتار او از مسائل غیر قابل انکار است. این پایان نامه به تبیین دقیق و علمی این ارتباط از منظر علم طب و دستورات گهربار اهل بیت علیهم السلام پرداخته است.